กำหนดการประเมิน
ท่านสามารถประเมินให้คะแนนนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
27มกราคม2563
โดย กรรมการฝ่ายฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครู
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
หากครูท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรด ติดต่อที่ : นางสาวสายพิณ โพธ์ทิพย์ เบอร์โทรศัพท์ : 097-049-0263
17กุมภาพันธ์2561
โดย ผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน ดาวโหลดได้โดย คู่มือการใช้งาน
18/08/2560 15:03
โดย คณะกรรมการฝ่ายฝึก
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรดคลิกที่ ปุ่ม แจ้งปัญหาการใช้งาน
18/08/2560 14:58
โดย คณะกรรมการฝ่ายฝึก
การใช้งานระบบ
ระบบประเมินสามารถ ใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์เเละหน้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน
18/08/2560 14:47
โดย คณะกรรมการฝ่ายฝึก